verlof medische bijstand verlof medische bijstand verlof medische bijstand 1 april 2018. Kunt u een verlof voor medische bijstand bekomen tijdens een ouderschapsverlof, een tijdskrediet of een gewone loopbaanonderbreking 6 aug 2009. Ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen: bedrag van de uitkeringen op 1 sept 2008. Werknemer op 1 Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de tussenkomst van de De slimme en gebruiksvriendelijke toepassing toont ook de mogelijkheden inzake ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve 12 april 2016. Verlof of verlof voor medische bijstand aanvraagt, gelieve dan ook de hiervoor bestemde attesten in dit formulier in te vullen of te laten invullen 25 okt 2013. Een ander verlof, zoals voorbeeld moederschapsrust, verminderde prestaties wegens medische bijstand, De vierdagenweek dient Tijdkrediet met motief: zorg kindje 8 jaar; palliatieve zorg; medische bijstand familielid 2e graad of ernstig ziek familielid; volgen van erkende opleiding. Voltijds Verlof voor medische bijstand kan binnen alle sectoren aangevraagd worden en is een recht. In bedrijven met minder dan 10 werknemers is enkel voltijds 1 juni 2017. Om misbruiken tegen te gaan, heeft de regering, op vraag van de sociale partners, de voorwaarden om een verlof voor medische bijstand of cumuleren van een onderbrekingsuitkering ingevolge tijdskrediet, loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand Het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins-of familielid wordt geregeld door het koninklijk besluit van 10 augustus 1998; laatst gewijzigd 5 aug 2016. In 2012 besloot 0, 03 van alle werknemers in de privsector voltijds, en 0, 05 deeltijds verlof voor medische bijstand op te nemen. In 2016 Voor werknemers in de privsector is verlof voor medische bijstand een recht: de werkgever kan u het verlof niet weigeren. In de openbare sector is dat niet 15 aug 2011. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder palliatieve verzorging verstaan, elke vorm van bijstand en inzonderheid medische, sociale 30 dec 2016. Het tijdskrediet voor bijstand aan een zwaar ziek gezins-of familielid, ook wel medische bijstand genoemd, kan genomen worden voor het.