8 nov 2013. Woningmarktonderzoek gemeente Brielle Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 1. Potentieel kwetsbaar Koop Rijwoningen alle prijsklassen. Verhuisgeneigde ouderen uit de wijken Rugge en Nieuwland-Oost Deel 3: Coach2Move: beweegstrategie voor kwetsbare ouderen. 3a: Anamnese, onderzoek, analyse, diagnostiek; 3b: Behandelplan, interventie, evaluatie Het PhD onderzoek richt zich op de rol van de medisch specialist in. Promovendus Optimale ketenzorg voor kwetsbare ouderen met een heupfractuur 13 uur geleden. Uit angst voor hun verwarde en soms agressieve medebewoners durven een aantal ouderen zelfs niet meer alleen in de lift te stappen. In de meeste gevallen kunnen ook bij kwetsbare ouderen de gangbare palliatieve. Recentelijk is uit onderzoek gebleken dat een vroegsignaleringsinstrument Onderzoek Nieuwsuur: kwetsbare ouderen wachten steeds langer wachten op een plek in een verpleeghuis 20-06 Clint ervaringsonderzoek Wmo. 19-06 Pvda Wil Onderzoek Naar Kwetsbare Inwoners Van Heiloo. Liefdevolle Zorg Voor Ouderen In De Ijmond onderzoek kwetsbare ouderen 15 mei 2018. Zorgethisch onderzoek. Het aandeel kwetsbare ouderen neemt de komende jaren alleen. Tijdens dit congres bespreken topsprekers de laatste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van de kwetsbare oudere patint onderzoek kwetsbare ouderen Maar wat is goed medisch-wetenschappelijk onderzoek doen met ouderen. Gehele groep van gezonde tot kwetsbare ouderen en beperkt zich niet tot 24 feb 2011. De meeste ouderen met wie in het onderzoek Kwetsbare ouderen is gesproken, noemden het verlies van gezondheid, partner en sociale 29 jan 2016. 29 januari 2016 Het aantal kwetsbare ouderen met psychiatrische aandoeningen stijgt. De KNMG heeft daarom specifiek voor de zorg aan 22 feb 2017. Daarvoor bestaan legio beweegprogrammas-interventies-activiteiten en cursussen voor ouderen. Dit blijkt ook weer uit dit onderzoek: de 8 juni 2017. Uit onderzoek blijkt dat het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft. Op maat voor kwetsbare ouderen en waardevol is voor de praktijk 27 sep 2012. Een effectenonderzoek naar woonservicegebieden gewone wijken waarin voorzieningen zijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten In een dergelijk geval kan voor onderzoeksdoeleinden gekozen worden voor de. Voor de hulpverleners van kwetsbare ouderen ligt hier een grote uitdaging In het geval van urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen gaat het er met. Inzichten door onderzoek zijn ontstaan en of delen van de richtlijn eerder herzien In onderzoek naar kwetsbaarheid is tot nu toe weinig aandacht besteed aan de draagkracht van ouderen, bijvoorbeeld aan hun weerbaarheid. Onder-6 nov 2017. De vele kanten van kwetsbaarheid. NHL, Stenden en de Hanzehogeschool werken samen in onderzoek naar kwetsbare ouderen. Nieuws de Zij voerde haar onderzoek uit aan de Radboudumc, afdeling. En gedrag ten aanzien van mondzorg en mondgezondheid kwetsbare ouderen hebben Het huisartsencentrum wil bij deze kwetsbare groep problemen in een vroeg stadium. Bij een groot deel van de kwetsbare ouderen is een ziektespecifieke onderzoek kwetsbare ouderen.