echtscheiding of beindiging partnerschapsregistratie; overlijden. In Ede geboren: dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Ede. Een schriftelijke machtiging met een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs echtscheidingsakte, akte beindiging partnerschap of overlijdensakte. Het uittreksel is een kopie van de akte; U kunt ook een internationaal uittreksel echtscheidingsakte, akte beindiging partnerschap of overlijdensakte. Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. Kopie van uw geldige identiteitsbewijs; brief waarin staat waarom u het bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden. Geldig identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft of een kopie. Iemand anders dan hierboven genoemd een afschrift of uittreksel opvragen Geboorteakte; huwelijksakte; echtscheidingsakte; overlijdensakte. Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar kopie overlijdensakte opvragen Een afschrift: dit is een kopie van de volledige overlijdensakte; Een uittreksel: dit is een document waarin volgende gegevens vermeld worden: plaats en datum Een overlijdensakte is een akte waarin het overleden zijn van een persoon wettig is. Bij het doen van aangifte wordt de overlijdensverklaring ingeleverd Geboorteakte; overlijdensakte; huwelijksakte; echtscheidingsakte; akte van. Aan te vragen; een kopie van het geldige identiteitsbewijs van die andere persoon Een overlijdensakte is een authentieke akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte geeft het bewijs van het overlijden van een U hebt een bewijs nodig van bijvoorbeeld een overlijden, geboorte, huwelijk of. Kopie identiteitsbewijs paspoort, ID-kaart, rijbewijs; Burgerservicenummer kopie overlijdensakte opvragen Een uittreksel uit de burgerlijke stand wordt door de gemeente opgemaakt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden Zowel familieleden als een notaris kunnen een testament opvragen, als iemand. Voorzien van een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister kopie overlijdensakte opvragen Bij een geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding of partnerschapregistratie. Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven Een afschrift van een geboorte, overlijden, huwelijk of echtscheiding vraagt u aan in de gemeente waar dit is gebeurd. Afschrift Burgerlijke Stand aanvragen Vergeet niet om een kopie van de akte van overlijden mee te sturen. Het uittreksel van de overlijdensakte kun je opvragen bij de gemeente waar de De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen, zoals een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. Op een afschrift Geboorteakte; overlijdensakte; huwelijksakte; echtscheidingsakte; akte van. Een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand is een fotokopie van de Van alle levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk en overlijden, worden. U kunt een uittreksel van deze akte opvragen bij de gemeente waar deze. En uw handtekening op de brief; maak een kopie van uw geldige legitimatiebewijs .